Prenájom a správa

Základným cieľom tejto služby je uspokojovanie potrieb vlastníkov (investorov) lukratívnych nehnuteľností v centre mesta,  zabezpečovať výnos z uložených finančných prostriedkov bez starostí o predmetnú nehnuteľnosť. Príprava pravidelných informácií o trhu s prenájmom nehnuteľností vrátane cenových analýz. Zabezpečovanie informácií o potrebách nájomníkov, optimálnej obsadenodti a plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z vlastníctva.

 

ZMLUVA_PRENAJOM_A_SPRAVA.pdf