Informácie pre investorov

 

Ponuka investičných príležitostí do nehnuteľností, výnos, návratnosť, hodnotenie, starostlivosť

I am RED

 

 

Ja som zelený RED® = aj takýmto „nelogickým slovným“ spojením by sa dalo charakterizovať tretie logo našej spoločnosti.

V poradí tretia služba je určená všetkým tým, ktorí majú záujem alebo hľadajú investičné príležitosti v Žiline, resp. okolí.

Na adrese sprava.red.sk (bez písania obvyklého www) je možné nájsť najucelenejšiu ponuku investičných príležitostí do rezidenčných, resp. komerčných nehnuteľností s filtrom podľa uvažovanej výšky ceny nehnuteľnosti. Nakoľko ide o novú službu spoločnosti je upozornenie aj pri konkrétnej ponuke na Vami známej adrese www.red.sk (pozn. kritérium vhodnej investície spĺňa 5-10% ponúkaných nehnuteľností).

Ide o pomerne zaužívanú formu ukladania peňazí známu v anglicky hovoriacich krajinách ako „ buy to rent“ = kúp a prenajímaj.

 

Už dnes máte na vyššie uvedenej adrese výber nehnuteľností, ktoré spoločnosť RED® ako investíciu odporúča. Pri každej z nich nájdete, okrem charakteristiky a ceny, údaje, ktoré investorov najviac zaujímajú. Sú to predovšetkým:

  • výnosnosť investície: údaj, vyjadrený v %, ktorý hovorí o možnom ročnom príjme pri prenajatí predmetnej nehnuteľnosti

  • návratnosť investície: údaj vyjadrený v počte rokov, ktoré číslom vyjadrujú, kedy sa z príjmov vráti počiatočná cena nehnuteľnosti

  • zhodnotenie investície: údaj vyjadrený počtom hviezdičiek od 1-5 podľa potenciálu nehnuteľnosti zohľadňujúci predovšetkým lokalitu a prenajateľnosť príslušného objektu, pričom čím viacej hviezdičiek v hodnotení nehnuteľnosť má, tým je vyšší predpoklad nárastu ceny.

Dobrá znalosť regiónu, postavenie na trhu s nehnuteľnosťami a otázky kupujúcich nás viedli k vytvoreniu tejto služby s osobitnou (odlišnou) prioritou (pohľadom) na danú nehnuteľnosť.

V prípade Vášho záujmu o službu, resp. investíciu, sme schopní zabezpečiť úplnú starostlivosť aj o objekty, ktorých kúpa nebola zrealizovaná prostredníctvom našej spoločnosti. Opakované prenajímanie a plnenie zákonných povinností, vyplývajúcich z vlastníctva nehnuteľnosti, sú v cene odplaty za službu.

Zmluvní partneri spoločnosti RED®, tak isto prezentovaní na adrese sprava.red.sk, zabezpečia všetky potrebné práce súvisiace s údržbou nehnuteľností za najlepšie ceny v štandardnej kvalite. Možnosť ich využitia na práce so zľavou Vám umožní zákaznícka karta RED®. Spôsob jej získania Vám ochotne vysvetlia asistentky priamo v spoločnosti na adrese Námestie A. Hlinku 816/3 v Žiline alebo na telefónnom čísle 0915 808 513 alebo prostredníctvom e-mailu sprava@red.sk.