Naše kontakty

 

Správcovské služby  RED, s.r.o.
Námestie Andreja Hlinku 3
010 01, Žilina

Expozitúra
tel.: 041/500 71 71
e-mail: sprava@red.sk

Brezovská Barbora
tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 513
Gordík Peter
tel.:
mobil: 0915 808 513
Hudecova Silvia
tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 513
Ing. Lokaj Marián
tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 513