Etický kódex

Spoločnosti prezentované na tejto adrese majú spoločný cieľ, ktorým je umiestnenie väčšiny vytvorených zdrojov v regióne opakovane do miestnych podnikateľských subjektov. Aj z tohto dôvodu zachovávame pri svojom podnikaní nasledovné zásady:

1. slušnosť

2. čestnosť

3. stálosť

4. poctivosť

5. odbornosť

6. profesionálnosť

7. konkurencieschopnosť

8. dostupnosť

9. vzájomnosť

10.podobnosť

Centrum služieb RED® má ambíciu byť lídrom v presadzovaní vyššie uvedených zásad.