Profil služby

Táto služba vznikla ako zmluvný partner spoločnosti RED®. Jej vznik je spojený so službami v oblasti prenájmu a správy kancelárskych a obchodných priestorov. Prebytok ponuky v tomto segmente trhu a veľkosť realitných služieb predstavovaná rozhodujúcim podielom dopytov nás viedla k rozšíreniu a čiastočnej zmene filozofie podnikania v tomto segmente služieb. V súčastnosti je ambíciou tejto služby ponúknuť kompletnú starostlivosť o nehnuteľnosti v centre Žiliny vrátane ich prenajímania.